Ketua : Tajus Solatin

Sekretaris : Hilal Kurniawan

Bendahara : Wagiman