Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Ketua : Tarso
Sekretaris : Tohir Ashidiqi
Bendahara : Mustikah